Less  is  More  -  Form  Follows  Function
העיסוק באדריכלות ועיצוב עירוני הם סם החיים שלי. מקצוע האדריכלות בחר בי יותר משאני בחרתי בו. ההתרגשות, ההתחדשות והיצירתיות בוערים בי בכל פרויקט על כל שלביו, כל פעם מחדש. השילוב החזק בין היצירה, הצרכים, החיבור האנושי והכימיה, קריאת השוק, תנאי השטח ומיקסום פוטנציאל הבנייה.
יוסי בר דעה

בוגר הפקולטה לאדריכלות ובניין ערים בטכניון בחיפה.
בין השנים 2000 ל-2005, מהנדס המועצה בכפר שמריהו.

פרוייקטים
יוסי 054-3062030 | ליאורה (מנהלת הסטודיו/מעצבת) 054-5696076 | ybardea@zahav.net.il | טל. 03-6022592 | פקס. 057-7979080
Site Design - Shai Dayan | Web construction - L.A Studio